Grunt pod działalność uciążliwą

Andrzej
lipiec05/ 2017

Planując biznes od podstaw, czyli taki, w którym trzeba zacząć od zakupu gruntu, takiego jak działka inwestycyjna, należy wziąć pod uwagę szereg aspektów, na przykład, czy planowana działalność nie jest uznawana za uciążliwą. Co prawda prawo nie określa precyzyjnie, co można uznać za taki rodzaj biznesu, jednakże daje w tym względzie pewne wytyczne.

Biznes negatywnie oddziałujący na środowisko

Przede wszystkim za uciążliwą działalność należy uznać taką, która ma negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Można tutaj zaliczyć na przykład pewne rodzaje produkcji czy usług, które są powszechne na terenie Śląska i całego kraju. Przykładem może być stacja benzynowa. Planując taki biznes trzeba wciąż pod uwagę, czy konkretne działki inwestycyjne mają w swoich planach zagospodarowania przestrzennego pozwolenie na działalność uciążliwą.

Jeżeli takiego pozwolenia nie ma, to nie ma też możliwości prowadzenia działalności uciążliwej na takim gruncie. Dlatego zanim zdecydujemy się na konkretny rodzaj biznesu należy sprawdzić ten czynnik w kontekście konkretnej działki inwestycyjnej.

Ulokowanie gruntu

Co prawda wiele gruntów, takich jak działki inwestycyjne pod działalność uciążliwą na terenie Śląska leży poza miastem, gdy chodzi o fabryki czy zakłady przemysłowe, ale to nie warunek. Jednakże jeżeli weźmie się pod uwagę także drugi aspekt, jakim jest uciążliwość dla sąsiedztwa, to faktycznie lepiej wybrać teren na przykład między dwoma miastami. Hałas czy inne elementy biznesu mogą sprawić, że nasza działalność nie będzie mile widziana na przykład na osiedlu mieszkalnym.

Oczywiście tutaj już przepisy prawa nie wchodzą w grę, jednakże warto wziąć pod uwagę zasady dobrego wychowania i ludzkiej życzliwości. Na przykład lokal, który będzie dyskoteką nie ma negatywnego wpływu na środowisko, jednakże z pewnością będzie utrudniał wypoczynek mieszkańcom okolicy. Na taką działalność warto wybierać działki inwestycyjne poza miastem.

Inne czynniki

W aspekcie biznesu uciążliwego nie ma konkretnych wytycznych dotyczących wielkości działek inwestycyjnych. Tutaj wybór będzie już zależał od rodzaju prowadzonej firmy. Na przykład na warsztat samochodowy wystarczy niewielka działka, jednakże to nie wszystko jedno, gdzie będzie położona.

Przed zakupem należy spojrzeć w plan zagospodarowania przestrzeni, ponieważ taka działalność może zostać uznana za biznes, który ingeruje w środowisko w sposób negatywny. W razie wątpliwości warto zapytać także o to prawnika.

Z ofertą dzialek inwestycyjnych zapoznasz się na stronie http://metropolis.pl/

zobacz wiecej ubezpieczenie szkolne https://iclear.pl