Kapitał w kancelarii adwokackiej

Andrzej
sierpień15/ 2017

W wielu krajach istnieje zasada, że ??tylko prawnicy mogą mieć udział w prawach własności lub być menedżerami firmy prawniczej. Tak więc kancelarie adwokackie nie mogą szybko pozyskać kapitału poprzez wstępne oferty publiczne na giełdzie, podobnie jak większość korporacji. Muszą pozyskiwać kapitał dzięki dodatkowym wkładom kapitałowym od istniejących lub dodatkowych partnerów kapitałowych, bądź też zaciągnąć dług, zwykle w formie linii chronionej zabezpieczeniami należności.

Wielonarodowe kancelarie prawnicze

Firmy prawnicze działające w wielu krajach często mają skomplikowane struktury obejmujące wiele partnerstw. Jest to zauważalne szczególnie w jurysdykcjach, które ograniczają partnerstwa między prawnikami z kraju i zagranicy. Jedną z struktur, w dużej mierze unikatową dla wielkich międzynarodowych firm prawniczych jest kancelaria adwokacka zrzeszająca wiele krajowych lub regionalnych partnerstw. W ten sposób utworzone jest stowarzyszenie, w którym różne kancelarie prawne dzielą się marką, funkcjami administracyjnymi i różnymi kosztami operacyjnymi, ale utrzymują oddzielne przychody I często odrębne struktury wynagrodzeń partnerów. Inne międzynarodowe firmy prawnicze działają jako pojedyncze partnerstwa na całym świecie. Przykładem tego mogą być niektóre spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których partnerzy również uczestniczą w lokalnych jednostkach operacyjnych w różnych krajach zgodnie z lokalnymi przepisami.

Kancelaria prawna a wskaźniki finansowe

Trzy podstawowe statystyki finansowe są zazwyczaj wykorzystywane do mierzenia i klasyfikowania wyników firm prawniczych. Każda kancelaria prawna taka jak http://www.remigiuszsoltys.pl/ zwraca uwagę na zyski na jednego partnera, czyli przychody operacyjne netto podzielone przez liczbę partnerów kapitałowych. Wysoki ich poziom jest często skorelowany z prestiżem firmy oraz jej atrakcyjnością dla potencjalnych partnerów kapitałowych. Wskaźnik jest jednak podatny na manipulowanie przez ponowne sklasyfikowanie mniej zyskownych partnerów jako partnerów innych niż kapitałowych. W przypadku zawodu takiego jak adwokat Katowice słyną z wielu firm generujących wysokie zyski dla partnerów. Jednak każda kancelaria adwokacka powinna brać pod uwagę także przychody przypadające na jednego prawnika, czyli dochody brutto podzielone przez liczbę adwokatów. Ta statystyka wskazuje na zdolność generowania dochodów prawników firmy w ogóle, ale nie uwzględnia kosztów firmy, takich jak rekompensata i koszty biurowe. W przypadku profesji takiej jak adwokat Katowice słyną z kancelarii gwarantujących pracownikom wysokie dochody brutto.

https://fluorognost.com Krzesła Ogrodowe zobacz wiecej