Kursy uprawniające do wykonywania zawodu elektryka

Andrzej
listopad14/ 2018

Prąd elektryczny może być niebezpieczny nie tylko dla użytkowników, ale także dla osób przy nim pracujących. Z pozoru błahe czynności muszą być wykonywane przy odcięciu zasilania. Dotyczy to nawet wymiany żarówki. Każda osoba pracująca przy instalacjach elektrycznych powinna przejść odpowiednie szkolenie.

Zakres szkoleń sep

W celu zdobycia wiedzy z zakresu pracy z prądem lub poszerzenie zdobytych wcześniej wiadomości należy ukończyć kursy sep. Osoby chcące zrobić uprawnienia sep nie muszą posiadać wykształcenia kierunkowego. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia oraz wykształcenie podstawowe. Zakres szkolenia obejmuje eksploatację instalacji urządzeń oraz sieci energetycznych, które służą do wytwarzania, przetwarzania, a także przesyłania oraz zużywania energii elektrycznej. Dodatkowo sep uprawnienia pomagają kursantom w przyswojeniu wiedzy dotyczącej obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Uczestnicy kursu zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu dozoru i eksploatacji dozoru i urządzeń prądotwórczych, urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Jak widać zakres szkolenia jest szeroki i kompleksowo przygotowuje do pracy elektryka.

Przebieg kursu dla elektryków

Każdy kurs sep składa się z podstawowych zagadnień dotyczących prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy jak też ochrony przeciwpożarowej. Omawiane zagadnienia dotyczą przede wszystkim zadań oraz obowiązków osób, które będą pracować lub pracują na stanowisku elektryka, a także jego sprzętu ochronnego. Jest to niezwykle istotne dla bezpieczeństwa pracownika elektrowni, który nierzadko musi przeprowadzać naprawy bez odłączenia zasilania. Dlatego też duży nacisk kładzie się na zasady stosowania ochrony od porażeń. Kursy sep radzą także w jaki sposób postępować w przypadku pojawienia się wyższych harmonicznych prądu i napięcia. Każde szkolenie dające uprawnienia sep zawierają w swoim programie zasady organizacji pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi jak też zarządzanie ich mocą.

Egzamin wieńczący szkolenie sep

Chcąc zdobyć sep uprawnienia należy poza ukończeniem kursu zdać egzamin. Szkolenie sep nie daje bezterminowych uprawnień. Są one ważne przez 5 lat. Warto jest przejść je ponownie, ponieważ tak jak inne technologie energetyka również rozwija się w sposób dynamiczny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://uprawnieniaelektryka.pl/

zobacz wiecje https://poznajauditt.pl https://beesafe.pl/porady/jak-przerejestrowac-samochod-po-smierci-wlasciciela/