Lokata kapitału w grunty inwestycyjne atrakcyjna dla inwestorów

Andrzej
czerwiec13/ 2018

Nieruchomości gruntowe to jedna z bardziej intratnych form lokaty kapitału, która może dać ponadprzeciętne zyski. Również w Polsce rynek nieruchomości gruntowych jest bardzo dobrze rozwinięty i daje inwestorom szanse na zarobek.

Biorąc pod uwagę to, że Polska jest wciąż krajem rozwijającym się, należy spodziewać się dalszego rozwoju rynku nieruchomości i systematycznego wzrostu wartości gruntów. Dlatego właśnie inwestorzy chętnie lokują kapitał w polskie grunty, licząc na to, że z czasem dadzą one zysk przy sprzedaży. Szczególnym rodzajem inwestycji są grunty inwestycyjne, czyli nieruchomości, które kupuje się z myślą o tym, aby po upływie czasu sprzedać je z zyskiem. Odpowiednio w ten sposób ulokowany kapitał może dać bardzo duże zyski, nie wymagając przy tym dużych nakładów czasu.

Popyt na grunty inwestycyjne w Polsce

Polska, jako kraj rozwijający się i to dość szybko na tle innych krajów Europy, jest dla inwestorów atrakcyjnym miejscem na lokowanie inwestycji. W naszym kraju powstają licznie nowe zakłady produkcyjne, fabryki, nieruchomości użytkowe, obiekty handlowe i wiele innych. Duży popyt na grunty powoduje, że rośnie cena ziemi w Polsce. W efekcie rozwija się rynek gruntów inwestycyjnych. Tu z kolei dla inwestorów lokatą kapitału jest sam grunt. Kupują oni nieruchomość gruntową, aby ją potem sprzedać z zyskiem. Nie jest rzadkością, że inwestycje takie dają duży zwrot z inwestycji i to w dość krótkim czasie. Z reguły jednak jest to inwestycja na lata, ale nie znaczy to, że nie jest atrakcyjna.

Inwestycja w grunty na kilka sposobów

Na gruntach inwestycyjnych można zarabiać na kilka sposobów. Jednym z nich jest zakup gruntu i potem sprzedaż z zyskiem. Z reguły trzeba odczekać ładnych parę lat, aby grunt nabrał wartości. Choć jest to inwestycja długoterminowa, to jest o tyle opłacalna, że często daje bardzo wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Aby tak się stało, trzeba jednak wykazać się dobrą znajomością rynku, umieć przewidywać sytuację rynkową, a często przydaje się też po prostu szczęście.

Oferta gruntów inwestycyjnych

Na polskim rynku jest już dość duża podaż gruntów inwestycyjnych. Widać to dobrze na portalach dotyczących rynku nieruchomości, gdzie znajduje się wiele ofert i ogłoszeń z gruntami inwestycyjnymi. Wiele z nich zlokalizowanych jest głównie w dużych ośrodkach miejskich i ich najbliższym sąsiedztwie.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – grunty inwestycyjne

ubezpieczenie szkolne https://beesafe.pl/porady/progi-zwalniajace/ https://beesafe.pl/porady/wymiana-swiec-zaplonowych/