Outsourcing

Andrzej
sierpień09/ 2019

Wiele dobre prosperujących przedsiębiorstw przekazuje cześć swoich zadań podmiotom zewnętrznym. Takie wydzielanie zasadniczej funkcji przedsiębiorstwa jest znane od drugiej połowy XX wieku i zostało nazwane outsourcingiem.

Zarys historyczny

Pojęcie narodziło się wraz z zakupem niemieckich projektów samochodów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. Wraz z definicją często pojawia się cytat Henriego Forda wyjaśniający istotę outsourcingu: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”
Słowa te świetnie obrazują i oddają przesłanie outsourcingu, ponieważ pokazują prostą prawdę życiową mówiącą o tym, że nie warto marnować sił, czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich na działania, które łatwo można kupić u innych.
Outsourcing usług księgowych jest świetnym przykładem, ponieważ więcej zyskuje przedsiębiorstwo zatrudniające firmę księgową niż zatrudnianie specjalnej osoby, która będzie wymagała ciągłych szkoleń oraz nakładów finansowych do wykonywania tej samej pracy.

Powody stosowania outsourcingu

Przedsiębiorstwa najczęściej sięgają po outsourcing, ponieważ:
*obniża on i pozwala bardziej kontrolować koszty operacyjne
*umożliwia koncentrację na zasadniczych kompetencjach firmy
*umożliwia pozyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo w danej chwili nie dysponuje
*przyspiesz uzyskanie korzyści
*umożliwia pozyskanie kapitału
*dokonuje podziału ryzyka
*umożliwia zwiększenie elastyczności przedsiębiorstwa

Najczęstsze zagrożenia outsourcingu
Outsourcing usług często kończy się niepowodzeniem. Częstymi problemami są:
*brak uzyskania oczekiwanych obniżek kosztów
*ogólne zmniejszenie jakości wykonywanych usług, które wcześniej były wykonywane samodzielnie
*brak wypracowania relacji współpracy z podmiotem
*spory i nieporozumienia między podmiotem a przedsiębiorcą, zazwyczaj dotyczące jakości wykonywanych usług i wysokości wynagrodzenia
*brak wykorzystania szansy na samodzielne zwiększenie elastyczności swoich działań i rozwinięcie swojej działalności gospodarczej
*możliwość wystąpienie uzależnienia od podmiotu
*pojawienie się ryzyka wzrostu kosztów.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Krzesła Ogrodowe https://flisolqro.org https://beesafe.pl/porady/auto-miejskie-do-15-tys-zlotych/