Przejęcia firm – korzyść dla obu stron

Andrzej
październik18/ 2018

Przejęcia firm stanowią od wielu lat bardzo istotny element światowej gospodarki. Ich celem jest, jak wszystko w biznesie, zmaksymalizowanie zysków firmy, stworzenie jeszcze lepszej marki, umocnienie swojej pozycji na rynku. Kto i w jaki sposób korzysta na przejęciach firm?

Charakterystyka przejęcia firmy

W ekonomii istnieją dwa pokrewne pojęcia dotyczące zmian w strukturach organizacyjnych firmy: fuzje i przejęcia. Fuzja oznacza, ogólnie mówiąc, połączenie się dwóch firm o podobnym zakresie działania lub dwóch firm z różnych, ale uzupełniających się branż, czy też dwóch lub nawet więcej firm z kompletnie różnych branż. Mają one na celu zwiększenie zysków poprzez zwiększenie rozmachu prowadzenia przedsiębiorstwa. Z kolei przejęcie firmy oznacza wchłonięcie jednej (zwykle gorzej prosperującej) firmy przez drugą, która chce zyskać. Inaczej mówiąc, przejęcie jest sprzedażą udziałów w firmie innemu przedsiębiorcy, bez możliwości dalszego uczestniczenia w życiu firmy.

Kto zyskuje na przejęciach

Wykupienie firmy, nawet tej podupadającej wskutek fatalnego zarządzania, nie jest rzeczą tanią. Z pewnością dużemu przedsiębiorcy jest jednak łatwiej powiększyć swoje zasoby o firmę będącą na skraju bankructwa, wyprzedającą się za niewielkie pieniądze, niż zbudować podobną od zera. Tym sposobem bankrutujący przedsiębiorca ma szansę odzyskać choć część zainwestowanych w firmę pieniędzy i nie ma poczucia, że jego biznes spalił na panewce. Przedsiębiorca przejmujący firmę z kolei podejmuje dość kosztowny zakup, do którego jednak nie będzie musiał wiele dopłacać. Zamiast stawiać oddział firmy na nowo, po prostu dokona rebrandingu wykupionej firmy i wdroży tam nieodzowne według swojego punktu widzenia zmiany.

Czy przejęcia firm są korzystne?

Przejęcia firm z pewnością są korzystne dla inwestora, który poszerza swoje zasoby i otrzymuje większe moce przerobowe. Są korzystne dla podupadającego przedsiębiorcy, który odzyskuje część swojej inwestycji. Są też bardzo dobre dla pracowników zatrudnionych w firmie. Na skutek zmiany właściciela mogą oni zachować swoje dotychczasowe stanowiska i nie zostają zwolnieni. Bywa też tak, że nowy właściciel firmy dokonuje zmian w szeregach pracowników – awansuje, odświeża kadrę, funduje szkolenia, dzięki czemu pracownicy zyskują na przejęciu firmy.