Ustawa o rewitalizacji zabytków

Andrzej
listopad06/ 2018

Rewitalizacja zabytków nie jest prostą sprawą. W skład rewitalizacji wchodzi szereg procedur, podlegającym Urzędowi Ochrony Zabytków oraz wojewódzkim konserwatorem. Ponadto istnieje ustawa o rewitalizacji zabytków, która ma rygorystyczne zasady nie do przeskoczenia.

Ustawa o rewitalizacji zabytków

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i weszła w życie 9 października 2015 roku. Wiele samorządów od kilkunastu lat prowadzi działania rewitalizacyjne. Ramy prawne dotyczące rewitalizacji zabytków ma poprawić skuteczność prac z tym związanych oraz zapewnienie, kompleksowej odnowy, a nie fragmentaryczny (odnawianie tylko małych, uszkodzonych elementów). Już sama definicja rewitalizacji mówi o tym, że są to procesy kompleksowe, prowadzone za pomocą różnie powiązanych ze sobą działań obejmujących zdegradowany obszar.

Wyodrębnienie zdegradowanego obszaru

Czym właściwie jest zdegradowany obszar? Określa się go, w danej gminie, za sprawą negatywnych zjawisk. Ustala się kryzys strefy technicznej. Gmina wyłania z całości, część, która ma najwięcej negatywnych zjawisk, jednocześnie mając znaczenie dla rozwoju. Wybrany obszar do rewitalizacji, jest dalej regulowany przez ustawę o rewitalizacji zabytków. Kryteria opisane w ustawie ułatwią określenie stanu wybranego elementu. Ważne jest aby pamiętać o pewnych ograniczeniach – 20% gminy zamieszkałej przez nie więcej niż 30% mieszkańców. Skomplikowane? Zapis ten widnieje w rozdziale 3 (Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji) art. 10.

Program rewitalizacji zabytków

Gminny program rewitalizacji (w skrócie GPR) przyjmuje rada gminy, na drodze uchwały. Taki program jest sporządzony dla obszaru rewitalizacji wcześniej wyznaczonego przez art. 8. Jeśli obszar ten zostanie podzielony na podobszary, gminny program rewitalizacji, również to uwzględnia. Gminny program rewitalizacji zawiera w sobie kilkanaście punktów. Zawiera między innymi opis planowanych przedsięwzięć, bez konkretyzowania finansów i czasu. Opis przedsięwzięć jest tutaj kluczowy. W sporządzeniu takiego projektu bierze udział wojewódzki konserwator zabytków.

Ustawa o rewitalizacji, przewiduje fakt, że programy rewitalizacji mogą zostać przekształcone zanim na dobre dostaną status GPR. Dzięki temu inwestor zyska nieco na czasie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

https://xann.pl/sitemap ubezpieczenie samochodu ubezpieczenie motocykla